صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop
صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipop

صندلی غذای پرتابل پاترینوchipolinoمدل لولی پوپLollipopID680036 88-1-1-66-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1


  • صندلی غذای کودک پاترینو مدل “لولی پوپ”

  • قابل استفاده از ۶ ماهگی

  • قدرت تحمل وزن تا ۱۵ کیلوگرم

  • قابلیت جدا شدن روکش صندلی برای تمیز کردن

  • قابل نصب بر روی صندلی با تنظیم در ۳ ارتفاع

    با توجه به نوسانات ارزی لطفا قبل از خرید محصول بوسیله ارتباط با پشتیبان از موجودی و قیمت محصول اطمینان حاصل بفرمایید.همچنین هزینه ارسال کالا به عهده خریدار می باشد.