سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما
سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاما

سرویس کالسکه و کریر پاترینو(chipolino)مدل فاماID680036 88-1-1-66-2-1-1-1


5,540,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  • قابل استفاده از بدو تولد

  • قدرت تحمل وزنی تا ۲۰ کیلوگرم

  • قابلیت تنظیم زاویه خواب صندلی از نشسته تا خواب کامل

  • قابلیت تبدیل صندلی به سبد حمل

  • قابلیت نصب صندلی رو به مادر و پشت به مادر

  • دارای دریچه مشاهده کودک

با توجه به نوسانات ارزی لطفا قبل از خرید محصول بوسیله ارتباط با پشتیبان از موجودی و قیمت محصول اطمینان حاصل بفرمایید.همچنین هزینه ارسال کالا به عهده خریدار می باشد.